Популярно про безоплатну правову допомогу

09.08.2011

Гарантоване Конституцією України право кожного на отримання безоплатної правової допомоги відтепер може бути дійсно реалізоване. 9 липня ц.р. набрав чинності Закон України «Про безоплатну правову допомогу», який розробило Міністерство юстиції України. Закон визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок його реалізації, підстави та порядок надання безоплатних правових послуг.

Хто саме може отримати безоплатну правову допомогу? Які гарантії того, що такі послуги будуть якісні? Чи можна оскаржити дії суб’єктів, які уповноважені їх надавати? На це та інші запитання відповіла перший заступник міністра юстиції України Інна Ємельянова.

 

– Інна Іванівна, розкажіть популярно, що ж таке безоплатна правова допомога та як вона надаватиметься?

– Законом передбачено створення двох взаємопов`язаних складових системи безоплатної правової допомоги - первинної та вторинної.

Первинна безоплатна правова допомога охоплюватиме такі види правових послуг, як надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (окрім процесуальних), надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Вторинна безоплатна правова допомога включатиме захист від обвинувачення, здійснення представництва інтересів осіб в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, складання документів процесуального характеру.

 

Хто матиме право на первинну безоплатну правову допомогу та хто її надаватиме?

– Первинна безоплатна правова допомога надаватиметься всім особам, які перебувають під юрисдикцією України.

Надаватимуть таку допомогу органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи (їх утворення є дискреційним повноваженням, а не обов’язком органів місцевого самоврядування). Органи місцевого самоврядування можуть також укладати договори з юридичними особами приватного права, адвокатами або фізичними особами.

 

А як щодо отримання вторинної правової допомоги? Які суб’єкти будуть уповноважені її надавати?

– Право на вторинну безоплатну правову допомогу мають малозабезпечені особи, які перебувають під юрисдикцією України, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців», ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань (стосовно питань, пов'язаних з їх соціальним захистом), реабілітовані особи.

Крім того, таке право матимуть особи, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт, підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання та слідства, особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, особи, у справах яких відповідно до положень Кримінально-процесуального кодексу України є обов'язковою участь захисника.

Така допомога надаватиметься також особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку.

До того ж скористатися правом на вторинну безоплатну правову допомогу можуть громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, які зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

Така допомога надаватиметься центрами з надання вторинної безоплатної правової допомоги при головних управліннях юстиції та адвокатами, залученими на конкурсній основі (постійно, за контрактом, або тимчасово, на підставі договору). Планується, що такі центри будуть утворені до 1 січня 2013 р.

 

 

Якими можуть бути підстави для відмови в наданні такої допомоги?

– Відмовити в наданні вторинної безоплатної правової допомоги можуть, якщо особа не належить до жодної з категорій осіб, передбачених Законом, якщо особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою віднесення її до однієї з таких категорій, якщо вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними. Крім того, особі може бути відмовлено, якщо раніше їй надавалася вторинна безоплатна правова допомога з того самого питання або якщо особа використала всі національні засоби правового захисту.

Що ж стосується надання вторинної безоплатної правової допомоги особам, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний арешт, підозрюваних у вчиненні злочину особам, які затримані органами дізнання та слідства, особам, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, та особам, у справах яких відповідно до положень КПКУ участь захисника є обов’язковою, то тут є певні винятки.

Так, у разі звернення зазначених осіб про надання правових послуг або надходження інформації про затриманих рішення про надання вторинної безоплатної правової допомоги таким особам в обов’язковому порядку приймається з моменту їх затримання.

Крім того, в обов’язковому порядку протягом 24 годин з моменту надходження запиту від особи, яка провадить дізнання, слідчого чи суду, призначається захисник.

 

Деякі експерти зауважують, що і зараз захист із кримінальних справ здійснюється за державний рахунок, але адвокати, оскільки їм дуже мало платять за роботу, не надто зацікавлені. Які заходи будуть вжиті для покращення ситуації?

Законом «Про безоплатну правову допомогу» передбачено прийняття нормативно-правового акта щодо порядку і умов укладення контрактів (договорів) з адвокатами, яким будуть визначені й умови оплати праці юристів. Зараз Мін’юст вирішує питання про встановлення належних умов оплати праці цих фахівців.

Враховуючи поетапність запровадження механізму надання безоплатної правової допомоги, цілком очевидно, що сума коштів, необхідних для оплати праці адвокатів, не буде однаковою на кожен рік.

 

Як відстежуватимуть якість надання правової допомоги?

Законом передбачено, що фахівці, з якими укладено договір, зобов’язані надавати високоякісну допомогу в обсязі та строки, визначені договором. Адвокати повинні пройти відповідний конкурс та будуть включені до одного з реєстрів адвокатів, які надають вторинну безоплатну правову допомогу на постійній основі, за контрактом, або ж на тимчасовій основі, на підставі договору.

Крім того, під час призначення адвоката на постійній основі, за контрактом, буде враховуватись його спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат бере участь. А обов’язки адвоката якісно, в необхідному обсязі та у певні строки надавати правову допомогу будуть чітко визначені договором.

До адвокатів, які неналежно виконуватимуть свої зобов'язання за умовами договору та не дотримуватимуться порядку надання вторинної безоплатної правової допомоги, будуть застосовуватися заходи у вигляді виключення з Реєстру адвокатів, а також прийняття рішення щодо його заміни.

 

Чи зможуть громадяни оскаржити дії посадових осіб? Адже і зараз існують громадські приймальні, але отримати в них допомогу не завжди вдається.

– Звісно, громадяни зможуть оскаржити в судовому та адміністративному порядку дії чи бездіяльність посадових осіб, які порушують порядок та строки розгляду звернень про надання безоплатної правової допомоги, надання неякісних правових послуг.

 

Чи буде використано досвід трьох офісів громадського захисту, які є пілотними проектами з надання правової допомоги у кримінальних справах?

– Так, цей досвід планують використати під час здійснення заходів із реалізації положень Закону, а також розроблення необхідних нормативно-правових актів. Крім того, досвід діяльності цих експериментальних центрів використовували і під час підготовки цього Закону.

 

Останнім часом лунають заклики до створення pro-bono-ініціатив приватних юридичних фірм заради ефективної діяльності з відстоювання інтересів незахищених верств населення. Що ви про це думаєте?

Законом передбачено, що суб’єктами надання первинної безоплатної правової допомоги є не лише органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, але й фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи.

Що стосується вторинної безоплатної правової допомоги, то, на думку Міністерства юстиції, її мають надавати адвокати.

 

Чи існують у сфері надання безоплатної правової допомоги невирішені питання?

Запровадження та введення в дію Закону потребуватиме розробки цілої низки підзаконних актів. Зокрема, щодо порядку та умов проведення конкурсу серед адвокатів, які залучаються до надання вторинної безоплатної правової допомоги, порядку і умов укладення договорів та контрактів з адвокатами, вимог до їхнього професійного рівня та критеріїв якості надання безоплатної правової допомоги, положень щодо діяльності відповідних центрів з надання вторинної безоплатної правової допомоги.

 

Розмову вела

Олена МЕДВЕДЄВА

Спеціально для «ПТ»

 

Джерело: Міністерство юстиції України

Новости

11.06.2017
Рынок недвижимости в 2017 году
В августе-сентябре 2017 года эксперты аналитики в сфере недвижимости прогнозируют "оживление" покупательского спроса.
29.08.2014
Висновки експертів щодо проведення оцінки для цілей оподаткування
Висновки експертів щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства
28.08.2014
Щодо проведення оцінки для цілей оподаткування. Нововведення від 23.08.2014 року
Щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства