Наказ Міністерства юстиції України від 16.09.2010 № 889/7

04.10.2010
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИНАКАЗ


16.09.2010 м. Київ № 889/7Про створення Консультативно – методичної ради
з питань нотаріату при Департаменті
нотаріату, фінансового моніторингу юридичних
послуг та реєстрації адвокатських об’єднань

З метою врахування думки нотаріальної спільноти, усунення колізій та прогалин в законодавстві з питань нотаріату, розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства, методичних рекомендацій з принципових та проблемних питань нотаріату та впровадження єдиної нотаріальної практики

НАКАЗУЮ:

1. Створити Консультативно – методичну раду з питань нотаріату при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань.

2. Затвердити Положення про Консультативно – методичну раду з питань нотаріату при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань (додається).

3. Затвердити склад Консультативно – методичної ради з питань нотаріату при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань (додається).

4. Фінансово-господарському департаменту (Мудрий С.І.) здійснювати матеріально – технічне забезпечення роботи Консультативно – методичної ради з питань нотаріату при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань.

5. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань (К.І.Чижмарь) та начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

6. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства юстиції України від 29.04.2010 № 368/7 „Про створення Консультативно-методичної ради з питань нотаріату при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань”.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. В. Єфіменка.

Міністр О.В.ЛавриновичЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 16.09.2010 р. N 889/7

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Консультативно – методичну раду з питань нотаріату при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань

1. Загальні положення

1.1. Консультативно – методична рада з питань нотаріату при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань (далі – Рада) є дорадчим консультативно-аналітично – методичним органом.

1.2. Рада утворюється з метою опрацювання проектів нормативно – правових актів з питань нотаріату, підготовки пропозицій щодо усунення колізій та прогалин в законодавстві, узагальненню і розповсюдженню єдиної нотаріальної практики, розгляду наукових рекомендацій, пропозицій щодо покращення організації діяльності органів нотаріату України, вивчення та розповсюдження передового досвіду роботи нотаріусів України.

1.3. Рада в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, а також цим Положенням.

1.4. Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.5. Завданням Ради є:

1.5.1 підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань нотаріату, усунення колізій та прогалин в законодавстві;

1.5.2 розгляд проектів нормативно-правових актів з питань нотаріату та надання висновків до них;

1.5.3 вивчення питань, що виникають в нотаріальній практиці та їх узагальнення;

1.5.4 розробка пропозицій щодо організації роботи з питання підвищення кваліфікації нотаріусів;

1.5.5 розробка єдиної методології вчинення окремих видів нотаріальних дій та здійснення нотаріального діловодства;

1.5.6 участь в організації та проведенні спільно, з легалізованими в установленому порядку об’єднаннями нотаріусів семінарів, науково-практичних конференцій тощо;

1.5.7 розгляд матеріалів комплексних перевірок головних управлінь юстиції з питань діяльності органів нотаріату та надання методичної допомоги.

2. Склад Ради

2.1. Чисельність та склад Ради затверджується наказом Міністра юстиції України за поданням Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань.

2.2. Рада формується з представників Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань, головних управлінь юстиції та нотаріусів.

2.3. До складу Ради входять голова Ради, заступник голови, секретар та члени Ради.

2.4. Очолює Раду голова ради.

Голова Ради керує її роботою відповідно до цього Положення, забезпечує планування роботи Ради, визначає перелік питань, що підлягають розгляду на засіданнях Ради, підготовку та реалізацію її висновків та рекомендацій, дає доручення заступнику, секретареві та членам Ради, у разі необхідності, надає пропозиції щодо зміни складу Ради, ініціює скликання засідання Ради.

2.5. У разі відсутності голови, або за його дорученням обов’язки голови Ради виконує його заступник.

2.6. Секретар Ради забезпечує організацію її роботи: проводить підготовку засідань, забезпечує членів Ради необхідними матеріалами, розробляє проект плану роботи Ради та контролює виконання плану роботи, виготовлює документи, прийняті на засіданні Ради.

3. Організація діяльності Ради

3.1. Основною формою діяльності Ради є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз у квартал. Засідання Ради оформлюються протоколом.

3.2. Уразі необхідності, Радою можуть створюватися робочі групи.

3.3. Засідання Ради правомочне за умови присутності не менш 2/3 членів її складу.

3.4. Для участі в обговоренні питань на засідання Ради можуть бути запрошені нотаріуси та інші фахівці, які не входять до складу Ради.

3.5. Висновки та рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше шести членів Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради, а в разі його відсутності - заступника голови Ради.

3.6. З питань, що розглядаються на засіданнях Ради, у разі потреби готуються методичні рекомендації, висновки, інформаційні листи тощо.Директор Департаменту
нотаріату, фінансового моніторингу
юридичних послуг та реєстрації
адвокатських об’єднань


К.І.ЧижмарьЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства юстиції України
від 16.09.2010 р. N 889/7

СКЛАД
Консультативно – методичної ради з питань нотаріату при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань
Голова ради - директор Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань Чижмарь Катерина Іванівна
Заступник голови - заступник директора Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань Журавльов Дмитро Володимирович
Секретар ради - начальник відділу методично-правового забезпечення Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань Антипова Олена Вікторівна

Члени Консультативно – методичної ради при Департаменті нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань:
Борисова Тетяна Анатоліївна приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу (за згодою)
Дунаєвська Світлана Миколаївна приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу (за згодою)
Єлістратова Світлана Василівна приватний нотаріус Броварського міського нотаріального округу (за згодою)
Єрух Алла Михайлівна приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу (за згодою)
Козьяков Юрій Михайлович приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу (за згодою)
Марченко Володимир Миколайович приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу (за згодою)
Мироник Володимир Миронович заступник начальника Головного управління юстиції у місті Києві
Чолач Галина Дмитрівна приватний нотаріус Тернопільського районного нотаріального округу (за згодою)
Чуєва Олена Дмитрівна приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу (за згодою)
Шапченко Марія Іванівна завідуюча Шістнадцятою київською державною нотаріальною конторою

Новости

11.06.2017
Рынок недвижимости в 2017 году
В августе-сентябре 2017 года эксперты аналитики в сфере недвижимости прогнозируют "оживление" покупательского спроса.
29.08.2014
Висновки експертів щодо проведення оцінки для цілей оподаткування
Висновки експертів щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства
28.08.2014
Щодо проведення оцінки для цілей оподаткування. Нововведення від 23.08.2014 року
Щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства