Внесено зміни до наказу Мін’юсту щодо поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню.

01.11.2010
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2010 м. Київ № 2481/5

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.10.2010 за № 936/18231

Про внесення змін до наказу
Міністерства юстиції України
від 30.05.2008 № 914/5

Відповідно до Закону України від 01.10.2008 № 614-VІ "Про внесення змін до Закону України "Про нотаріат" та з метою належної організації роботи державних нотаріальних контор,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства юстиції України від 30.05.2008 № 914/5 "Про поліпшення роботи з надання нотаріальних послуг населенню", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.05.2008 за № 489/15180, такі зміни:

1.1. У пункті 1 наказу:

у підпункті 1.1 абзац другий викласти в такій редакції:

"установлення загальних вихідних днів для державних нотаріальних контор - субота та неділя, а за наявності декількох державних нотаріальних контор (міської, районної) в одному населеному пункті установлення для таких державних нотаріальних контор різних вихідних днів (субота, неділя або неділя, понеділок)";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

2

"здійснення прийому громадян у державних нотаріальних конторах протягом робочого дня. У багатоскладових державних нотаріальних конторах встановлення перерви для відпочинку та харчування організувати таким чином, щоб державна нотаріальна контора працювала безперервно протягом робочого дня.";

підпункт 1.6 викласти в такій редакції:

"1.6. Забезпечити роботу виїзних громадських приймалень у віддалених населених пунктах чи районах, які не забезпечені нотаріальними послугами для надання юридичної допомоги, консультацій тощо згідно з графіками, затвердженими начальниками Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, із залученням державних та приватних нотаріусів.";

підпункт 1.7. викласти в такій редакції:

"1.7. Інформувати населення, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, а також засоби масової інформації про затверджені графіки роботи виїзних громадських приймалень.";

підпункт 1.11 викласти в такій редакції:

"1.11. З метою підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад щодо вчинення ними нотаріальних дій надавати їм у межах компетенції методичну допомогу та забезпечити проведення навчань за участю державних та приватних нотаріусів - фахівців у галузі нотаріату.".

1.2. Підпункт 2.1 пункту 2 виключити.

2. Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об’єднань (Чижмарь К.І.):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

2.2. Довести цей наказ до відома начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальників головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі забезпечити належне виконання цього наказу.

3

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Єфіменка Л.В.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
Олександр Лавринович

Новости

11.06.2017
Рынок недвижимости в 2017 году
В августе-сентябре 2017 года эксперты аналитики в сфере недвижимости прогнозируют "оживление" покупательского спроса.
29.08.2014
Висновки експертів щодо проведення оцінки для цілей оподаткування
Висновки експертів щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства
28.08.2014
Щодо проведення оцінки для цілей оподаткування. Нововведення від 23.08.2014 року
Щодо проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов'язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства